Het belang van Sociale Innovatie

Herken je dit? Na een tijd van bezuinigingen, afslanken en inkrimpen, ontwikkelen organisaties zich nu weer in rap tempo. Om relevant te blijven voor de omgeving, moet je vernieuwen. Daarom investeren organisaties volop in digitalisering en andere technologische innovaties. Maar om bij te blijven of juist voorop te lopen is meer nodig. Innovatie zit ‘m ook in de cultuur van een organisatie en de manier van samenwerken. Wil je echt vernieuwen? Dan heb je Sociale Innovatie nodig.

Omarm verandering

De complexiteit en snelheid van veranderingen neemt toe. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn in volle gang. De technologische veranderingen alleen, hoe belangrijk ook, leveren niet altijd de voordelen op die men verwacht. Het zijn juist de mensen, die innovatie toevoegen en kunnen stimuleren. De kunst van organisaties is nu om dit goed te regisseren en samen te vernieuwen. Alleen dan pluk je de vruchten van Sociale Innovatie.

Om in beweging te komen zijn andere vaardigheden, competenties, aansturing en tools nodig dan we gewend zijn. Dat klopt! Maar je kunt er niet onderuit. Er is straks een omgeving nodig waar alle kracht van de organisatie aangesproken wordt. Mens en techniek. Kennis, kwaliteiten en positieve energie komen sneller en slimmer bij elkaar om in te spelen op de behoefte in de markt. De sleutel om dit te realiseren is Sociale Innovatie. Op een slimme en efficiënte manier werken aan verandering. Verandering omarmen en samen vernieuwen.

Het SPRING TODAY Sociale Innovatie Model

Maar wat heb je dan nodig om mensen in beweging te krijgen en te houden? Wil je voorop lopen? Dan moet je flexibel zijn. De hele organisatie betrekken en nieuwe vormen van samenwerking stimuleren.

SPRING TODAY hanteert het Sociale Innovatie model met 4 dimensies waarin Purpose de drijvende motor is. Niet los van elkaar te zien. Van aardbol tot individu: met dezelfde gedachte en een andere uitvoering:

  • Purpose – Zinvol bezig zijn. Iets bijdragen. Welk hoger doel streef je na? Welke bijdrage levert de organisatie aan de maatschappij of aan de wereld?
  • Maatschappij: organisaties & omgeving – Vraagstukken worden complexer en gaan over de muren heen van organisaties en instanties. Grenzen vervagen. Steeds meer hybride en open-systemen. Buiten komt naar binnen. Samenwerking wordt co-creatie met de omgeving en stakeholders.
  • Interne organisatie – De toekomst vraagt om een nieuwe structuur. Platte organisaties, bottom-up. Waar ruimte is voor inbreng en betrokkenheid van alle belanghebbenden. Persoonlijk leiderschap wordt verwacht van medewerkers.
  • Teamniveau – Samenwerking, co-creatie en het delen van kennis staat voorop. Medewerkers in hun kracht zetten, loslaten en vertrouwen. Minder belangrijk is het op welke tijd en plaats mensen aanwezig zijn, zolang je met elkaar de juiste dingen doet! Bij echt teamwork is het resultaat groter dan wat de som van de individuen kunnen leveren.
  • Individuele medewerker – Persoonlijk leiderschap, samenwerking, ondernemerschap, flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en verantwoordelijkheid nemen. Sociale Innovatie vraagt om andere competenties en attitude van medewerkers.

Stap uit je comfortzone

Sociale Innovatie vraagt dus om andere elementen dan nu in traditionele organisaties worden ingezet. Dit betekent uit je comfortzone stappen. Sociale Innovatie stimuleren? Dat is kaders loslaten. Het draait om ondernemerschap, samenwerking, reflectie en lerend vermogen. Risico’s durven nemen, kwetsbaar en kritisch zijn, nieuwsgierigheid en openstaan voor andere ideeën. Wendbaarheid en verantwoordelijkheid nemen. Een stimulerende omgeving en faciliterend leiderschap zijn hierbij een voorwaarde. Dat is nogal wat. Ben jij al klaar om samen te vernieuwen?

Meer weten?

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit artikel of onderwerp? Neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY:

SPRING TODAY is een interim, recruitment en advies organisatie met dé beste experts op het gebied van People & Change. Wij helpen de top 100 bedrijven in Nederland in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde People & Change professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

De paradox van de maakbare organisatie

Een prachtige titel. Wat bedoelen we hiermee? Organisatieveranderingen komen vaak niet goed van de grond of ze bereiken niet de gewenste doelen. We willen complexe veranderingen graag managen. Maar kan dit ook echt?

Lineaire aanpak 

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven de begin fase van projecten – waar de mate van complexiteit en chaos hoog zijn – zo kort mogelijk maken. Onzekerheden weg-managen. Risico’s mitigeren. Snel sturend richting implementatie. Komt de doelgroep al een keer aan het woord, dan is dit vaak éénmalig; veel te weinig! Deze projectmatige aanpak leidt vaak tot een verkeerde problem-solution-fit. Met als gevolg dat het resultaat uiteindelijk niet door de gebruiker wordt geadopteerd.

Complexiteit omhelzen

Het is juist deze eerste fase – de door Steve Blank omschreven ‘Search fase’ – die vitaal is voor het succes van een project. Een fase waarin je juist  complexiteit moet gaan opzoeken in plaats van onderzekerheden wegmanagen. Waarin je een ambitie zet die richting geeft. Je de doelgroep betrekt in het proces. De perspectieven van alle stakeholders wilt weten. Tools in zet om (latente) behoeften in kaart te brengen met bijvoorbeeld context mapping of photo diaries. Gemaakte aannames gaat testen. Samen oplossingen gaat co-creëren. En met het resultaat binnen de doelgroep gaat experimenteren. Zo maak je verschillende iteraties totdat de juiste market-fit, of organizational-fit gevonden is. Hoe meer de doelgroep wordt betrokken in het proces, hoe groter de kans is dat de doelgroep het resultaat gaat gebruiken.

Dit is hoe een ontwerpproces in zijn werk gaat en hoe een itteratief proces in zijn werk gaat en zich onderscheidt van een projectmatige aanpak. Een doel of een ambitie zetten aan het begin van een project is richtinggevend. Niet om op afgerekend te worden, maar om richting te hebben. En als je durft om een doel ‘bold’ genoeg te maken, brengt dat al beweging op zich.

De eerste ideeën zijn vaak de meest rechte lijn naar dit doel toe. Pas als we deze lijn loslaten, als we verder gaan dan de rationele realiteit, als we met elkaar de visies op tafel leggen en open staan voor wat zou kunnen, dan ontstaat er creatie met gezamenlijke oplossingen.

Hierin kom je aspecten tegen die je van te voren niet had kunnen bedenken. Kaders worden gaande weg het proces gevormd. Bijvoorbeeld door wensen vanuit de stakeholders, regels vanuit wetgeving of behoeften vanuit gebruikers.

En, in hoeverre is een organisatie dan nog maakbaar?

Meer weten?

Lees hier het vervolg op deze blog. Wil je met ons van gedachten wissen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, recruitment en advies organisatie met dé beste experts op het gebied van People & Change. Wij helpen de top 100 bedrijven in Nederland in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde People & Change professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

De innovatie-worsteling

Waarom innoveren lastig is voor veel organisaties

Veel organisaties zien de noodzaak om te innoveren. Nieuwe partijen betreden de markt, vragen van klanten veranderen, de samenleving verandert en nieuwe technologie biedt nieuwe kansen. Wie die niet pakt en voldoende mee-verandert zal ongetwijfeld de strijd om de klant gaan verliezen. Innovatie is dus noodzakelijk, maar in de praktijk blijkt dat een lastige opgave. Waarom is dat zo? Lees meer

Deel 2: Design Thinking, de heilige graal of is er meer nodig?

In onze vorige blog Design Thinking, wat vraagt dat van jou, sprak Michiel Prins over dat Design Thinking vooral succesvol kan worden ingezet als je je bewust bent van jouw eigen overtuigingen.

In het Autumn College: Design Thinking, de heilige graal of is er meer nodig? gaan we aan de slag met de voorwaarden die nodig zijn om Design Thinking succesvol toe te passen in je organisatie en om op nieuwe manieren waarde te creëren.

De belofte van Design Thinking is dat je met de inzet van Design Thinking complexe uitdagingen kunt oplossen. Ze richten zich altijd op de eindgebruiker, de klant en het gaat uit van het maken van veel iteraties door onderzoeken en experimenten.

Veel nieuwe inzichten en vooral heel veel energie!

Design Thinking is bedacht door mensen die vooral werken vanuit hun rechterhersenhelft: design, industrieel ontwerp, intuïtief. In het bedrijfsleven, waar Design Thinking inmiddels behoorlijk populair is, vinden we veel mensen en organisatiestructuren die vanuit de linkerhersenhelft opereren: proces, logisch en rationeel.

In Design Thinking sessies wordt ook de rechterhersenhelft aan het werk gezet en dit levert vooral tijdens de sessies veel nieuwe inzichten op en niet te vergeten: heel veel energie! De zaadjes zijn gepland van een ‘andere, een nieuwe mindset’ en de oplossingen zijn bedacht.

Nu kan het proces van implementeren beginnen. Of toch niet?

Design Thinking als mindset

De implementatie wordt gestart? Aha, we zijn weer terug bij het lineaire, linkerhersenhelft denken. Niets mis mee, maar precies dát is niet de bedoeling als je met Design Thinking aan de slag gaat. We gaan niet meer van A naar B, maar zijn al in de sessies gestart met een iteratief proces.

Je hebt het misschien al eerder gehoord: Design Thinking is een mindset en daarmee raken we precies de kern van het wel of niet succesvol opvolgen van dat wat in de sessies is aangewakkerd.

Design Thinking de start van een ‘cultuurverandering’?

Eenmaal terug in de organisatie, waar het (samen)werken niet anders gaat dan voor een Design Thinking sessie, zien we dat de energie van deze sessies snel overgaat tot de orde van de dag. En wordt op een lineaire manier de implementatie van de bedachte ideeën gestart. Dat is jammer, want Design Thinking bedenkt niet alleen oplossingen voor complexe uitdagingen, het zet direct een andere manier van kijken én samenwerken in gang.

Een klant van mij gaf onlangs een de feedback: “Ik had niet verwacht dat als je de medewerkers betrekt bij je uitdagingen er zoveel oplossingsmogelijkheden konden worden bedacht, wauw!”

De inzet van Design Thinking kan namelijk veel meer opleveren dan alleen oplossingen voor complexe uitdagingen:

  • Mensen voelen zich veel meer betrokken, medewerker tevredenheid
  • Mensen kunnen een bijdrage leveren vanuit hun eigen talenten
  • De organisatie wordt wendbaarder
  • Mensen leren kijken door diverse brillen, waardoor er meer verbinding en begrip ontstaat

Design Thinking is wat mij betreft de start van een cultuurverandering, een andere manier van kijken én samenwerken: een andere mindset, waarbij dat wat is aangewakkerd in de sessies vooral verder tot bloei mag komen eenmaal terug in de organisatie.

Wil jij de energie vasthouden?

Dan nodigen wij je graag uit voor onze workshop Design Thinking, de heilige graal of is er meer nodig? Hier gaan we verder aan de slag met de voorwaarden die nodig zijn om Design Thinking succesvol toe te passen in je organisatie en om continu waarde te creëren.

Het Autumn College vindt plaats vindt op donderdagmiddag 22 november van 13h00-17h00, schrijf je in via deze link.

 

Over Solita Brüning

Solita houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van sociale innovatie, verandering, HRM en cultuur. Bevlogenheid en betrokkenheid ontstaan door ruimte voor experimenteren.

Solita verbindt organisatie, management en medewerkers aan elkaar door het onzichtbare zichtbaar te maken. Resultaat is een hogere medewerker tevredenheid, de juiste mensen op de juiste plek en succesvollere samenwerking.

 

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een advies, interim & recruitment netwerk-organisatie die vooroploopt in de ontwikkelingen op het gebied van HR & Change Management vraagstukken. Vernieuwend en verfrissend in aanpak!

Met ons adviesnetwerk van gepassioneerde experts ondersteunen we organisaties in de ontwikkeling naar een lerende en slagvaardige organisatie. Het aansluiten op nieuwe vormen van (samen) werken, nieuwe vormen van ontwikkelen/leren, communiceren, organiseren en leiderschap. Met elkaar binnen de organisatie aan de slag gaan met vernieuwing, innovatie en transformatie. Dat is leuk en stimulerend. Wij noemen dat Sociale Innovatie! Dé sleutel voor waarde creatie in een snel veranderende wereld. Want samen bereik je meer!

Met de Interim & Recruitment tak helpen we organisaties bij het vinden van dé beste experts op het gebied van HR(D) & Change. HR-professionals, Change & Transitiemanagers op tijdelijke en vaste basis.

SPRING TODAY is een advies, interim & recruitment netwerk-organisatie die voorop loopt in deHeb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je dat wij contact met je opnemen? Klik dan hier om ons een e-mail te sturen.

Wil jij jouw creativiteit prikkelen? Vraag hier dan ons SPRING Out-of-the-box Doeboek aan. In dit boek vind je werkvormen en formats die je uitdagen en stimuleren om samen tot betere ideeën te komen! En daarnaast inspireren we je graag met tips, waardevolle artikelen en nieuws over onze events.

Een groepsbeslissing, hoe doen jullie dat?

Iedere blog behandel ik een ander onderwerp en probeer ik inzicht te geven over hetgeen wat ik in de collegebanken leer. Hopelijk geeft dit stof tot nadenken, en kan jij, de professional, mij wat inzicht geven in hoeverre dit toegepast wordt in de praktijk. Het volgende blog in deze reeks gaat over:

Hoe maak je de ideale groepsbeslissing?

Inmiddels ben ik begonnen aan de laatste fase van mijn studie, een exchange programma aan de University of North Carolina, waar ik verschillende vakken volg op het gebied van HR en organizational behavior. Een van de kernwaarden van deze universiteit is: teamwork. Een woord met ongelooflijk veel impact. Immers, eenmaal in de praktijk zul je veel samen moeten werken in verschillende teams. Organisaties maken graag gebruik van teams, en steeds meer werk gebeurd in teams. Teams hebben vele voor- én nadelen ten opzichte van alleen werken. In deze blog wil ik inzoomen op het maken van groepsbeslissingen. Hoe maak je als team de beste beslissing? Hoe krijg je elk teamlid betrokken bij de groepsbeslissing? En hoe zorg je er nou voor dat het proces van de beslissing zo soepel mogelijk verloopt?

Het maken van beslissingen is onderdeel van het dagelijks leven.

Hoewel sommige beslissingen belangrijker zijn dan andere, is het maken van een beslissing met meerdere mensen een lastig proces. Meer mensen betekent meer kennis, maar ook meer meningen, verschillende belangen en verschillende stemmen. Meetings lopen vaak vast doordat deelnemers hun eigen agenda willen doordrukken. Vervolgens is er (te) weinig tijd om de verschillende alternatieven te bespreken, en wordt er gestemd voor de beste optie. Vaak is niet iedereen aan het woord geweest, omdat ze simpelweg de kans niet hebben gekregen om boven andere teamleden uit te komen. Hoe waarschijnlijk is het dan dat het juiste alternatief gekozen wordt?

Om als team tot de juiste beslissing te komen is het van belang dat het proces van de beslissing goed verloopt. Dit proces begint al voor de meeting daadwerkelijk plaatsvindt. Door iedereen een taak te geven en ervoor te zorgen dat men zich voorbereidt, kun je alle teamleden beter betrekken bij het beslissingsproces. Vervolgens is het ook belangrijk hoe de meeting verloopt. Door te kiezen voor een inquiry approach wordt het proces van de beslissing geoptimaliseerd. Bij een inquiry approach is het de bedoeling dat alle informatie boven tafel wordt gehaald, met het doel van de beslissing in gedachten. Door de meeting te beginnen met het doel van de meeting / beslissing is er een duidelijke focus en kunnen alle teamleden hun deel van relevante informatie delen.

Daarnaast vraagt de inquiry approach om een facilitator. Door een facilitator in de meeting te hebben, wordt het proces versoepelt. De facilitator zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt, waardoor alle teamleden betrokken zijn bij de beslissing. Daarnaast probeert hij of zij uit te vinden wat elke deelnemer nodig heeft om de beslissing succesvol te maken, en zorgt hij of zij ervoor dat het team aangemoedigd wordt, om verschillende opties te genereren. Hij of zij neemt geen positie ten opzichte van de verschillende opties, maar zorgt ervoor dat het team alle benodigdheden verkrijgt om tot de optimale beslissing te komen. De focus voor de facilitator ligt volledig op het proces, in plaats van op de beslissing zelf. Doordat de focus op het proces ligt, creëert de facilitator een omgeving voor de teamleden om tot de optimale beslissing te komen, en wordt er effectief én efficiënt een beslissing gemaakt. Hierdoor komen alle verschillende viewpoints, meningen en feiten bij elkaar tot de optimale groepsbeslissing.

Hoe verlopen groepsbeslissingen binnen jouw organisatie? Ben jij bekend met de inquiry approach, en denk jij dat het werkt? Ik ga graag hierover met jou in discussie!

Meer weten?

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit artikel of onderwerp? Laat dan een reactie achter op de blog. Of neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

 

Over SPRING TODAY:

SPRING TODAY is een advies, interim & recruitment netwerk-organisatie die voorop loopt in de ontwikkelingen op het gebied van HR & Change Management vraagstukken. Vernieuwend en verfrissend in aanpak!
Met ons adviesnetwerk van professionele en gepassioneerde experts richten we ons op de innovatieve vraagstukken binnen HR(D) & Change management en helpen we organisaties aan te sluiten op nieuwe vormen van (samen) werken, nieuwe vormen van ontwikkelen/leren, communiceren, organiseren en leiderschap.

Met Interim & Recruitment helpen we organisaties bij het vinden van de juiste experts voor HR & Change Management rollen op tijdelijke en vaste basis. Wij hebben met ons SPRING TODAY netwerk het grootste gedeelte van dit speelveld in zicht.

Vraag hier ons nieuwe SPRING TODAY verander boekje aan! Een verhaal over een punt en veranderen met impact…… Nieuwsgierig? Stap in en ga mee! En daarnaast inspireren we je graag met tips, waardevolle artikelen en nieuws over onze events.

Hoe geef je vorm aan Talent Development?

Onlangs hadden we bij Spring Today het Spring Event rondom Talent Development. Een boeiende dag waarbij 6 organisaties (ProRail, CGI, UWV, NS, CEVA, Nationale Politie) aan de slag gingen met hun eigen vraagstuk rond dit thema. En dat leverde boeiende inzichten op. Zowel voor de deelnemende organisaties als voor ons. Een aantal inzichten en bijbehorende vragen wil ik graag met jullie delen.

Wie is een talent?

Een eerste inzicht gaat over de scope. Wie noem je een talent? Op wie richten we ons? En wie is dan ons? Nu is het vaak HR die waakt over ontwikkeling van talent. En daarvan hebben we prachtige voorbeelden gezien. Trajecten voor high potentials, aangedragen door (hoger) management, met goede ondersteuning om hun leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. Maar dat zijn vaak kleine aantallen. Is het dan zo dat voor grote organisaties geldt dat er verder geen talent is?

De ontwikkeling die we zien is dat juist HR de scope aan het verbreden is. Het gaat niet alleen om de high potentials, maar het gaat om het ontwikkelen van alle medewerkers. Een onderliggende overtuiging zou kunnen zijn dat het doodzonde is om aanwezige talenten niet te gebruiken. We moeten als organisatie immers wendbaar en slagvaardiger worden. Dat is zeker niet eenvoudig en dus hebben we alle talent daarvoor nodig. Ik geloof dat deze overtuiging ook een bouwsteen is in mijn denken. En zoals onze organisatiefilosoof Ben Kuiken zei: het is goed om eens te kauwen op deze overtuiging tijdens een boswandeling of avond voor de kachel.

Wat voeg je als medewerker toe?

Een van de organisaties formuleerde die ambitie als volgt: We laten iedere medewerker ontdekken wat zijn of haar karamel-zeezout is. Naar de metafoor van Tony Chocolony. Die chocolade is echt lekker en heel populair geworden door de toevoegingen van extra ingrediënten. Dat is een mooie ambitie, want ook voor technische specialisten en niet-leidinggevenden is het interessant om te weten wat je specifieke toegevoegde waarde is.

Een andere organisatie heeft dat op een andere manier heel serieus genomen. In de pop gesprekken zijn er sinds kort de ABC vragen opgenomen. De A-vraag gaat over waar je nog meer toegevoegde waarde hebt in je eigen functie. De B-vraag gaat over waar je nog meer toegevoegde waarde zou kunnen toevoegen in de organisatie. En de C-vraag gaat over waar je toegevoegde waarde is buiten het bedrijf. Ja, die C-vraag is een spannende vraag! En in de eerste ronde werd die vraag ook nauwelijks ingevuld. De angst om dan als eerste op het lijstje te staan in het geval personeel weg moet vloeien is heel groot.

Kun je als HR sturen op intrinsieke motivatie?

Het ideaal beeld van HR is dat medewerkers uit intrinsieke motivatie aan de slag gaan met hun eigen ontwikkeling. En dat leidinggevende uit zichzelf de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers faciliteren. Toch is dit vaak niet de praktijk.  Sommige leidinggevenden zijn primair bezig met het operationele van hun afdeling. Andere leidinggevenden faciliteren actief en geven medewerkers kansen om door te stromen, maar lopen vast in allerlei regels en procedures die ten behoeve van transparantie en zorgvuldigheid zijn opgesteld.

Er zit een paradox in het sturen van HR op ontwikkeling van alle medewerkers (of een specifieke doelgroep b.v. leidinggevenden) om diezelfde medewerkers vanuit intrinsieke motivatie zichzelf te laten ontwikkelen. Ik zie al voor me dat je verplichte bijeenkomsten krijgt, waar je dan zelf gaat ontdekken hoe gaaf het is om aan je eigen ontwikkeling te werken. Je activeert iets met het tegenover gestelde mechanisme. Dat kan bijna niet goed gaan. Toch is dat voor veel HR-afdelingen nog lastig te zien. HR moet immers (meer) impact maken en wordt afgerekend op in hoeverre zij medewerkers ontwikkelen. Dan ga je als vanzelf directief sturen.  

Hoe doe je dat dan wel?

De eerste stap is om als HR afdeling de dialoog te voeren met de business: waar ga je impact op maken?De gekozen ambitie bepaalt voor een deel ook de te volgen strategie en stijl van sturen. Naast directief sturen zijn er andere stijlen mogelijk. We geloven sterk in de aanpak om met de doelgroep en stakeholders de strategie en aanbod te bepalen. Dat zie je in onze propositie Leren en Veranderen geeft Impact ook terug. Een goed voorbeeld bij een andere grote organisatie is het bewust creëren van schaarste in een vrijblijvend aanbod voor persoonlijke ontwikkeling. Door wouden medewerkers juist bij zijn en te voorkomen dat ze achter het net visten.

Wil je de sfeer meemaken van het event? Klik hier voor een impressie.

Wil je ook ontdekken hoe jij het anders kan doen? Neem contact met ons op.

Over Hanno van der Steen

Hanno van der Steen heeft veel ervaring met het begeleiden van verandertrajecten en teamontwikkeling. Hij gebruikt creatieve werkvormen om deelnemers de verandering te laten ervaren.

 

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een advies, interim & recruitment netwerk-organisatie die vooroploopt in de ontwikkelingen op het gebied van HR & Change Management vraagstukken. Vernieuwend en verfrissend in aanpak!

Met ons adviesnetwerk van gepassioneerde experts ondersteunen we organisaties in de ontwikkeling naar een lerende en slagvaardige organisatie. Het aansluiten op nieuwe vormen van (samen) werken, nieuwe vormen van ontwikkelen/leren, communiceren, organiseren en leiderschap. Met elkaar binnen de organisatie aan de slag gaan met vernieuwing, innovatie en transformatie. Dat is leuk en stimulerend. Wij noemen dat Sociale Innovatie! Dé sleutel voor waarde creatie in een snel veranderende wereld. Want samen bereik je meer!

Met de Interim & Recruitment tak helpen we organisaties bij het vinden van dé beste experts op het gebied van HR(D) & Change. HR-professionals, Change & Transitiemanagers op tijdelijke en vaste basis.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je dat wij contact met je opnemen? Klik dan hier om ons een e-mail te sturen.

Vraag hier ons nieuwe SPRING TODAY verander boekje aan! Een verhaal over een punt en veranderen met impact…… Nieuwsgierig? Stap in en ga mee! En daarnaast inspireren we je graag met tips, waardevolle artikelen en nieuws over onze events.

Wat is het belang van purpose

en Maybritt Larsen

Tegenwoordig kom je het overal tegen. Heb jij het nog niet? Nou, dan loop je behoorlijk achter. Is het nu poeha, de nieuwste management hype of voegt het echt iets toe?

Ik ben zelf eigenlijk al jaren op zoek naar zingeving. Waarom doe ik de dingen die ik doe? En waarom krijg ik van sommige dingen juiste energie en van sommige niet? Wat verkoop ik eigenlijk? In het vak van advies wel handig om te weten. Laatst kwam ik iemand tegen die “levens- en werkgeluk toevoegt”. Met enige jaloezie constateerde ik dat ik dat wel zelf had willen bedenken.

Wat is purpose eigenlijk?

Het gaat om het verlangen iets te realiseren. Sommige mensen kennen dat gevoel wel: je gaat zo op in je activiteit, dat je de tijd om je heen vergeet. Het loopt lekker, het lijkt wel of heel je lichaam en geest, al je zintuigen gefocust zijn op wat je doet. Je lijkt alles te kunnen – of in elk geval voor zover dat nodig is voor de taak die je onder handen hebt. Het voelt zelfs jammer als het vijf uur is en je naar huis mag, hoe prettig het vooruitzicht van je gezin om je heen en een avond lekker ontspannen ook kan zijn. Je was aan het schitteren in de activiteit, aan het vonken. En dat is precies wat het brein doet: vonken bij de intrinsieke motivatie.

In de praktijk blijkt dit vonken maar weinig voor te komen. Waarom is maar 18% bekend met de organisatiedoelstellingen van hun werk, gelooft slechts 12% erin en weet een luttele 9% wat dat allemaal voor hem of haar betekent? Waar is de vonk in het werken gebleven?

Laten we eerst de vraag omdraaien en kijken welke factoren dat vonken bevorderen. Dan blijkt dat 80% bepaald wordt door slaap, voeding en beweging. Dat is weinig verrassend en staat relatief los van de werksituatie. Maar nu komt het: 20% komt van voel- en denkkracht. 20%, dat is nogal wat. En voel- en denkkracht hangen wel degelijk samen met hoe je werk eruitziet (Energyboost, H. van der loo, 2013).

Wat je niet ziet, is er niet     

Je kijkt met je ogen, maar je ziet met je hersenen. Lang niet alles wat je ogen oppikken wordt doorgegeven aan je hersenen. Je hersenen hebben moeite om zoveel lijnen te combineren tot een beeld.

Zo vinden onze hersenen, in hun functie die we ‘geheugen’ noemen, het ook moeilijk om informatie op te diepen over wat we leuk vinden, maar met name over wat we willen, als we daar niet bewust bij stilstaan. Als we er geen aandacht aan geven, zien we het ook niet – en dáárom zijn voel- en denkkracht zo belangrijk voor de energie en de inspiratie die ons helpt dingen te doen.

Hoe zetten we onze voel- en denkkracht in om erachter te komen wat we willen?

Verschillende factoren beïnvloeden je keuzegedrag. Onderzoek toont aan dat het deel van de hersenen waar emoties worden verwerkt, de amygdala, om evolutionaire redenen ook wel reptielenbrein genoemd, van grote invloed is op het maken van keuzes. Je frontale kwab moet daarbij de amygdala van rationeel tegenwicht voorzien.

Bij ieder mens is het verschillend hoe die wisselwerking uitpakt. Dat hangt bijvoorbeeld af van ervaringen uit het verleden en de manier waarop iemand als gevolg daarvan zijn denk- en voelkracht inzet. Wanneer iemand gewend is om zijn gevoelens te negeren en in plaats daarvan uitsluitend zijn denkkracht in te zetten, kunnen die onderdrukte gevoelens zich gaan uiten in lichamelijke klachten. Het lichaam moet immers toch een manier vinden om iets met die emoties te doen.

Wanneer iemand daarentegen juist geleerd heeft zijn aandacht naar zijn gevoelens te sturen, kan het zijn dat hij/zij (te) impulsief vanuit zijn emotie handelt. Kortom, de manier waarop iemand zijn denk- en voelkracht inzet hangt af van de manier waarop die persoon bewust dan wel onbewust met zijn aandacht omgaat.

Keuzes maken

Ooit heb je leren fietsen. Was wat je toen deed een bewuste keuze. Of ben je het gewoon gaan doen? Is het je uitgelegd of ben je er gaandeweg achter gekomen wat wel en wat niet goed werkte? Voor een groot deel dat laatste, denk ik. Zo gaat het ook met het kiezen van je aandacht: dat noemen we impliciet leren. Hoe meer we rationeel gaan uitleggen bij automatische vaardigheden, hoe minder we onze aandacht echt kunnen focussen. Maar laat de emoties ook niet de overhand krijgen: hoe minder we ons daardoor laten leiden, hoe meer controle we uiteindelijk krijgen over wat we doen, en dat geeft ons ook weer zelfvertrouwen. Geef ruimte aan je intuïtie, zorg ervoor dat je in het nu blijft, dan maak je ook meer keuzes die bij je passen.

Keuzes maken doen we vanuit ratio en de emotie zoals we in het voorgaande hebben laten zien. Maar hoe gaat dat dan met zingeving? Kies je dat ook? Voor sommigen zal dat zo zijn. Voor anderen komt zingeving voort uit je diepste innerlijke wens, het verlangen, waarom je hier op aarde bent. Dat is de kern van zingeving: de zin, de betekenis die je geeft aan dit leven. Je hebt wel de keuze of je dit verlangen aandacht geeft en activeert of niet.

Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar het is in de praktijk van het dagelijks leven niets anders dan het lampje dat gaat branden waar hart en hoofd samenkomen bij datgene wat je al elke dag doet. Soms zijn bepaalde activiteiten zo vanzelfsprekend dat in zo’n moment hart en hoofd met elkaar versmelten, zonder dat je het direct zo zou benoemen. Op zulke momenten ben je het meest productief, creatief en effectief.

En mijn purpose? Lang geleden toen ik voor mezelf begon, had ik met mijn zakenparten de slogan “werken aan een prettig werkklimaat”. Dat raakt nog steeds. Heerlijk om te weten. Het focust je activiteiten. Meer compassie brengen in organisaties, juist voor wat er niet mag zijn, omdat dan alles zo veel gemakkelijker gaat. Ik zie zo veel organisaties en teams die zo onhandig omgaan met elkaar onder spanning. Daar stop ik graag wat meer liefde in. Zie dat meer eens te verkopen… Gelukkig past dit perfect bij Sociale Innovatie.

Over SPRING TODAY:

SPRING TODAY is een advies, interim & recruitment netwerk-organisatie die vooroploopt in de ontwikkelingen op het gebied van HR & Change Management vraagstukken. Vernieuwend en verfrissend in aanpak!

Met ons adviesnetwerk van gepassioneerde experts ondersteunen we organisaties in de ontwikkeling naar een lerende en slagvaardige organisatie. Het aansluiten op nieuwe vormen van (samen) werken, nieuwe vormen van ontwikkelen/leren, communiceren, organiseren en leiderschap. Met elkaar binnen de organisatie aan de slag gaan met vernieuwing, innovatie en transformatie. Dat is leuk en stimulerend. Wij noemen dat Sociale Innovatie! Dé sleutel voor waarde creatie in een snel veranderende wereld. Want samen bereik je meer!

Met de Interim & Recruitment tak helpen we organisaties bij het vinden van dé beste experts op het gebied van HR(D) & Change. HR-professionals, Change & Transitiemanagers op tijdelijke en vaste basis.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je dat wij contact met je opnemen? Klik dan hier om ons een e-mail te sturen.

Vraag hier ons nieuwe SPRING TODAY verander boekje aan! Een verhaal over een punt en veranderen met impact…… Nieuwsgierig? Stap in en ga mee! En daarnaast inspireren we je graag met tips, waardevolle artikelen en nieuws over onze events.

‘Keep dancing’!

Elke werkelijkheid, elk probleem en elke kans, is een samenstelling van feiten en jouw eigen kijk daarop. De beleving een resultaat van jouw perceptie. Je zoveelste fiets is gestolen, je partner is vertrokken, je moet wachten voor een loket, je bent je dossier vergeten in een vergadering, je zoon van 18 is niet vooruit te branden en je ouders vragen steeds meer zorg. Dit zijn de feiten, de content van ons leven. En de bijbehorende standaardreacties, zoals boosheid, verdriet, ergernis, onmacht of zelfs paniek slaan je vervolgens om de oren. ECHTER al die automatische reacties zijn geen gevolg van de feitelijke situatie, maar van jouw perceptie van de feitelijke situatie! Je kunt dus stellen dat niet de CONTENT, maar de CONTEXT onze ervaring bepaalt. Als je aanneemt dat dit zo is, dan roept dat meteen een aantal lastige vragen op….. Je bent ineens zelf verantwoordelijk voor wat je voelt? Je kunt niemand meer de schuld geven van jouw ellende? Ja, maar…! (vul maar in)

De nu 90-jarige Edith Eger, die als jong meisje het kamp Auschwitz overleefde, beschreef onlangs in haar boek ‘De keuze’ haar belangrijkste overlevingskrachten. Als je de feiten leest, kun je nauwelijks geloven dat Edith het kamp heeft overleefd. Haar kracht was dat zij leerde om haar eigen percepties over de feiten te transformeren. Zij bleef haar eigen keuzes maken en bevrijde zich uit de gevangenis van haar eigen gedachten……en ze bleef dansen! Dat alles deed zij in het kamp, en in de inmiddels meer dan zeventig jaar daarna. Edith geeft lezingen over de hele wereld, en sluit deze steeds af met een dans, waarbij ze haar publiek uitnodigt mee te dansen. Daarmee creëerde, en creëert ze flow en positieve energie.

Maar hoe dan?

Hoe creëer ik een context, die ervoor zorgt dat ik dezelfde realiteit toch anders ervaar? Het antwoord is flow… Al eens ontdekt dat wanneer je in flow bent, alles makkelijker en prettiger lijkt te gaan? Wat gisteren een probleem was, wordt vandaag lachend omarmd! Flow kunnen we creëren. Flow is maakbaar. Flow is een resultaat van jouw bewuste keuzes. Flow ontstaat wanneer we onze focus helder hebben, momentum creëren voor de dingen die we willen en we op tijd loslaten zodat we niet verkrampen.

Noem het een geesteshouding, een mentale spierbal. Die mentale spierbal kun je elk moment en in elke situatie trainen. Neem de proef op de som. Benoem iets of iemand, die jou ernstig stoort. Verander jouw kijk daarop door feiten en percepties te ontkoppelen. Lukt dat? Train jouw mentale spierbal nog een stapje harder door over hetgeen jouw stoort totaal geen mening te hoeven hebben. Hoe voelt dat?

Door op deze manier jezelf te trainen, ontwikkel je duurzame, zichzelf voedende flow. Daarmee heeft Edith Eger haar leven gered en een bruisende toekomst opgebouwd. Edith heeft haar mentale spierkracht getraind om haar percepties te transformeren en eigen keuzes te maken. De keuze om bijvoorbeeld te dansen…. keep dancing!

Leiderschap in de nieuwe realiteit, zal meer dan ooit voorheen, vragen om flow. Nieuwe generaties groeien op in een omgeving waar het creëren van je eigen realiteit steeds normaler is. Zelf-organiserend en persoonlijk leiderschap 2.0. Onze verantwoordelijkheid als leiders zal zich meer dan ooit verplaatsen van het aansturen en managen van tijd en taken, naar het faciliteren en ondersteunen van flow en verantwoordelijkheid.

Meer weten?

Tijdens het Spring Today Winter College gaan we dieper in op de mogelijkheden. Wie moet ik als leider zijn? Hoe creëer ik flow? Flow voor mezelf èn anderen? Meld je nu aan en doe mee!

Kom naar het Winter college van SPRING TODAY op 20 februari in Utrecht! Klik voor meer informatie: Winter College.

Ontdek ook onze eerdere blog over het Winter College: Geef toeval een kans!

Over SPRING TODAY:

SPRING TODAY is een advies, interim & recruitment netwerk-organisatie die voorop loopt in de ontwikkelingen op het gebied van HR & Change Management vraagstukken. Vernieuwend en verfrissend in aanpak!
Met ons adviesnetwerk van professionele en gepassioneerde experts richten we ons op de innovatieve vraagstukken binnen HR(D) & Change management en helpen we organisaties aan te sluiten op nieuwe vormen van (samen) werken, nieuwe vormen van ontwikkelen/leren, communiceren, organiseren en leiderschap.

Met Interim & Recruitment helpen we organisaties bij het vinden van de juiste experts voor HR & Change Management rollen op tijdelijke en vaste basis. Wij hebben met ons SPRING TODAY netwerk het grootste gedeelte van dit speelveld in zicht.

Wil jij jouw creativiteit prikkelen? Vraag hier dan ons SPRING Out-of-the-box Doeboek aan. In dit boek vind je werkvormen en formats die je uitdagen en stimuleren om samen tot betere ideeën te komen! En daarnaast inspireren we je graag met tips, waardevolle artikelen en nieuws over onze events.

Design Thinking, wat vraagt dat van jou?

Steeds meer mensen volgen Design Thinking workshops, soms van een dag, soms een uur, maar gelukkig ook van meerdere dagen. Design Thinking is hoe je het wendt of keert op dit moment een ‘buzz word’. Zelf ben ik opgeleid als Industrieel Ontwerper, ik ben dan ook heel enthousiast over de toenemende interesse in dit proces en de tooling. Als je het mij vraagt is het zelfs heel krachtig om de vraagstukken van deze tijd al ontwerpend aan te vliegen.

Echter zie ik ook in Design Thinking workshops dat het vaak blijft bij het proces en de tooling. Mensen worden ondergedompeld in het proces van innovatie, krijgen de energie mee, maar dan? Als jouw organisatie voor de rest niet gericht is op het ondersteunen van dit proces of als je zelf niet bewust bent geworden van jouw mindset, jouw overtuigingen, wat is er dan echt veranderd? Grote kans dat je vooral frustratie gaat ervaren en binnen een paar weken weer op de ‘oude’ manier werkt.

Deze blog gaat over die bewustwording over jouw overtuigingen die nodig is om Design Thinking succesvol te implementeren.

Want wat vraagt Design Thinking namelijk van jou? Design Thinking vraagt om het omarmen van chaos, om kunnen omgaan met onzekerheden – zonder deze direct weg te managen. Het vraagt om korte iteraties, met veel experimenten. Het vraagt om jouw eigen aannames te checken, om de gesprekken te voeren die je liever niet wilt voeren. Het vraagt om tien keer vallen en elf keer opstaan.

Het vraagt om een compleet andere mindset dan waar in de meesten van ons zijn opgeleid. Dan hoe de meesten van ons al jaren aan het werk zijn. Om dit te kunnen realiseren is bewustwording rondom jouw overtuigingen, jouw bril over hoe jij naar de wereld kijkt essentieel. Dit is oefenen, dit is hard werken. Het is zeker niet altijd leuk om hiermee geconfronteerd te worden, het is zeker niet voor iedereen weggelegd. Je geeft echter wel jouw ontwikkeling een enorme boost.

Tijdens mijn opleiding heb ik ooit in een ontwerpteam de opdracht gekregen om een dag lang elkaar te challengen op aannames die wij allen maken. Om zo bewust te worden van hoe veel wij voor anderen invullen, hoe vaak we voor anderen denken. Hoe vaak we keuzes baseren op deze aannames. Terwijl iedereen weet ‘aannames zijn de moeder van alle blunders’. Het resultaat was verbijsterend, nog nooit had ik mij een dag lang zo geraakt gevoeld over de hoeveelheid aannames die ik zelf continu maakte.

Eén aanname die niet gechallenged wordt en de basis vormt voor een ontwerpkeuze, leidt keer op keer tot een ‘market failure’. Aannames komen voort uit onze eigen overtuigingen. Omdat wij vaak denken ‘het wel te weten’. Ze komen voort uit onze eigen kijk op de wereld. Net zoals onze oordelen en onze verwachtingen dat ook komen. Bewustwording hierover is onmisbaar. Eigenlijk al als je überhaupt met een ander wilt samenwerken. Maar zeker als je met jouw doelgroep in gesprek gaat. Als je met jouw overtuigingen onbewust een gesprek in gaat, krijg je maar de helft binnen. Sta je direct met 1-0 achter. Het is dus helemaal onmisbaar als jij Design Thinking in jouw organisatie wilt implementeren.

Nieuwsgierig geworden naar meer? Deze blog is onderdeel van de voorbereiding op het Autumn College van SPRING TODAY met als titel ‘Design Thinking: de heilige graal of is er meer nodig?’

In een middag nemen Solita Brüning en Michiel Prins je mee in wat nodig is om Design Thinking succesvol in jouw organisatie te implementeren.

Het Autumn College vindt plaats vindt op donderdagmiddag 22 november van 13h00-17h00, schrijf je in via deze link.

 

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een advies, interim & recruitment netwerk-organisatie die vooroploopt in de ontwikkelingen op het gebied van HR & Change Management vraagstukken. Vernieuwend en verfrissend in aanpak!

Met ons adviesnetwerk van gepassioneerde experts ondersteunen we organisaties in de ontwikkeling naar een lerende en slagvaardige organisatie. Het aansluiten op nieuwe vormen van (samen) werken, nieuwe vormen van ontwikkelen/leren, communiceren, organiseren en leiderschap. Met elkaar binnen de organisatie aan de slag gaan met vernieuwing, innovatie en transformatie. Dat is leuk en stimulerend. Wij noemen dat Sociale Innovatie! Dé sleutel voor waarde creatie in een snel veranderende wereld. Want samen bereik je meer!

Met de Interim & Recruitment tak helpen we organisaties bij het vinden van dé beste experts op het gebied van HR(D) & Change. HR-professionals, Change & Transitiemanagers op tijdelijke en vaste basis.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je dat wij contact met je opnemen? Klik dan hier om ons een e-mail te sturen.

Wil jij jouw creativiteit prikkelen? Vraag hier dan ons SPRING Out-of-the-box Doeboek aan. In dit boek vind je werkvormen en formats die je uitdagen en stimuleren om samen tot betere ideeën te komen! En daarnaast inspireren we je graag met tips, waardevolle artikelen en nieuws over onze events.

Wat een gegrilde kip je kan leren over verandermanagement

In alle comfort buiten je comfortzone

Vakanties zijn uitermate geschikt om te reflecteren op veranderingen, ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen op je werk. Juist door er zo min mogelijk mee bezig te zijn. Je onderbewustzijn kan dan, zonder dat je het merkt, lekker zijn gang gaan. Terwijl jij van zon, water en een mooie omgeving geniet. Je ziet dingen die je niet dagelijks ziet, je doet dingen die je niet dagelijks doet. Sommigen gaan daarbij ook wel eens per ongeluk net iets te ver buiten hun comfortzone. Al vakantie vierend beleef je avonturen en soms valt er daardoor een kwartje. Of een ander buitenlands muntje …. Lees meer