Build change capabilities for the VUCA world, leveraging COVID-19 as an accelerator

We live in a volatileuncertaincomplex, and ambiguous world (VUCA). Yes. Nevertheless, this was for quite some people a theoretical concept; adopted mostly on paper. And then Covid-19 arrived. Almost every organization has experienced serious financial impact, mainly because of a reduced customer demand (*). But along with every crisis, great initiatives, people, and companies stood up as well. What are key traits that we should remember, going forward to ensure that you continue to build the organizational change capabilities required now?

“In a VUCA world it is more important to be clear than to be right.”

Change Prof. Peter de Prins, Vlerick Business School, founding partner of LQ and co-author of the book ‘Six Batteries of change’

 

Lead with purpose and clarity

Spring Today and LQ: purpose and clarity In a VUCA context, leaders that have created meaning and purpose in their company, find a foundation and set of values that guide critical and decisive action in times of uncertainty. In combination with pragmatic strategic scenario and business impact planning, they energise their organization for success by touching both head and heart

Continue to say NO

Covid-19 triggered a razor-sharp focus on business value adding activities (*). Eliminating distractions and focus as a team, is often easier in times of crisis. The meetings initiated to discuss what to stop, de-prioritize or fade out are great rituals that need to be maintained..

Focus is a stabilizing force that leads to insight, productivity, and innovation.

 This also includes cutting costs deeper, especially in those areas that are considered non-strategic in the future.

 

Nurture the can-do mentality and growth mindset

In a VUCA world we heavily rely on the can-do mentality portrayed during Covid-19 (*). This mentality is to be nurtured by stimulating a growth mindset; feeling comfortable to take on challenges, take advantage of feedback, adopt the most effective problem-solving strategies, provide feedback, and be persistent in seeking to accomplish goals.

 

Institutionalize pivoting

Beer brewers inspire us by producing hand sanitizers, entertainment businesses transform themselves into a COVID-19 care centre,… Great examples of companies who dare to pivot their complete offering. Resilient companies remain steadfastly focused on how they can stay relevant and transform based on sudden opportunities. These organizations continuously look forward and correct themselves so that change is being anticipated routinely and addressed proactively.

 

 

Leverage the global unifying change leadership language

Suddenly we are the “owners” of a change leadership language which everyone can relate to, no matter whether you talk about the bus driver, plant director, chief commercial officer, living in Asia, Europe or Africa. Leveraging the COVID-19 language, success and failure of change strategies can be easily connected to their impact: did the change initiative land into daily behavior of people or not?

 

Use a playbook with 3 main steps to navigate your next crisis

We are pretty sure that COVID-19 will not be our last crisis. Whether you face an internally or externally triggered crisis, remember to take three steps:

 1. Take the pressure off with immediate fire-fighting actions
 2. Apply scenario thinking to crack the meaning and way to conquer the new reality
 3. Re-contract on ambitions, goals and priorities and communicate it properly to the whole organization. This helps you to continue investing in your future, to never stop innovating and to not let fear and uncertainty rule.

In short, leading with purpose and clarity, continue to say NO, nurture the can-do mentality, institutionalize pivoting, leverage the global unifying language to clarify what change leadership is all about and using 3 main steps to navigate a next crisis are the key traits that ensure you to build the organizational change capabilities now and in the future.

We hope you enjoyed this reading. Feel free to reach out to us on how we can help you building your change capabilities.

 

Lisette Weersink, Managing Director Spring Today, lisette.weersink@springtoday.nl

 

 

Anne Kloosterboer, General Manager LQ Netherlands, anne.kloosterboer@lq.team

 

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search en consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 bedrijven in Nederland en België en de zorgsector in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

 

(*) Spring Today and LQ joint survey: How COVID-19 affects organizations and their change agenda, April/May 2020

Prof. Jan Rotmans: In Tijden van Crisis; wat betekent dat voor bedrijven?

Change Management Platform powered by Spring Today

Onze bijeenkomst op 18 juni van het Change Management Platform NL was weer zeer geslaagd! Met als hoogtepunt gastspreker Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het thema van deze bijeenkomst: In Tijden van Crisis; wat betekent dat voor bedrijven? Een mooi actueel thema waar we allemaal mee te maken hebben. Resulterend in een sessie vol in spiratie!

Het CMP kwam bijeen geheel Corona-proof in hybride vorm, een deel was fysiek aanwezig en de rest online. We nemen je mee door het verhaal van Jan Rotmans dat centraal stond tijdens de bijeenkomst!

‘Chaos’

Deze Coronacrisis brengt chaos. Maar is dat erg? ‘Chaos’ betekent in het Grieks ‘geboorte’, volgens Rotmans betekent chaos dat we tot de kern van transitie komen. Crises hebben we nodig om ons gedrag te veranderen. Een echte transitie kan pas plaatsvinden na meerdere crises. Jan Rotmans voorspelt dat de wereld niet helemaal gaat veranderen door de deze crisis, men keert snel weer terug naar oud gedrag. Maar een deel van de mens zal daadwerkelijk veranderen, en dat betekent een mooi begin van een transitie!

De blinde vlek

Deze crisis dringt diep op systeemniveau binnen, dit heeft te maken hoe wij als samenleving met onzekerheden omgaan. Deze Coronacrisis valt onder de Unknown-Knowns (Hidden facts). We wisten dat dit zou kunnen gebeuren, maar we verdringen het. De blinde vlek. Dingen die we weten, maar stelselmatig vergeten. Volgens Jan Rotmans laat dit zien dat organisaties verschillende scenario’s moet ontwikkelen, verwacht het onverwachte . Hij legt uit dat elk verdienmodel in elke sector momenteel onder druk staat. Hij voorspelt dat 3 op de 5 organisaties uiteindelijk zal sneuvelen in de kantelfase van een transitie, organisaties moeten meer schokbestendig worden. Dit vergt het opbouwen van buffercapaciteit en het omgaan met onzekerheden en risico’s. Want het blijkt, zegt Jan Rotmans, dat bedrijven niet voorbereid zijn. Zo vertonen er veel risico vermijdend gedrag, of hebben de angst om te veranderen en hebben een focus op korte termijn. De meest wendbare organisaties zullen overleven!

Zo vertelt Jan Rotmans dat er twee reacties zijn hoe organisaties reageren op een crisis: 1. Pure overlevingstand, dit zie je de meeste organisaties doen 2. Organisaties die het tijdens een crisis echt anders gaan doen, echter zie je dit nauwelijks. Bedrijven moeten wendbaar worden om voortdurend in te kunnen spelen op snelle veranderingen van buiten.

Wat kun je doen als organisatie om te blijven staan tijdens en na deze crisis: 

-Crises aangrijpen om echt veranderingen door te voeren

-Investeer in verdienmodellen waar je over 10 jaar geld mee kan verdienen

-Focus meer op maatschappelijk rendement, dit is belangrijker dan financieel rendement, vooral voor de jongere generatie

-Probeer niet iedereen mee te nemen in de transitie van je bedrijf. Neem de tijd: cultuur veranderen in een bedrijf kost al gauw 10 jaar. Inversteer in de persoonlijke transitie van mensen binnen een bedrijf.

Deze inspirerende highlights uit de bijeenkomst van het CMP leidde tot mooie dialogen onder de aanwezigen. Onderwerpen waar we nog lang niet over zijn uitgepraat. Wij zien dat de leden van het CMP, vooral in deze roerige tijd, veel steun hebben aan elkaar. Van elkaar leren en inspireren creëert impact. Dit was zeer voelbaar tijdens deze bijeenkomst!

Meer weten?

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit artikel of onderwerp? Neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search en consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 bedrijven en de zorgsector in Nederland en België in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

Crisistips vanuit CMP: Hoe creëer je verbinding binnen de organisatie?

De wereld staat op z’n kop sinds de coronacrisis. Om het virus te overwinnen houden we ons massaal aan de maatregelen. Deze maatregelen hebben vaak vele gevolgen. Afgelopen weken hebben de leden van het Change Management Platform, waar Changeleaders van de multinationals van Nederland aan zijn verbonden, veel contact met elkaar. Ze inspireren elkaar met de manier hoe zij omgaan met deze crisis binnen de organisatie. Zo zie je dat verbinding en elkaar inspireren, vooral in deze tijd, extreem waardevol en impactvol is.

Het CMP wil ook jou verder helpen in deze onzekere tijden. Daarom mogen we hier tips weggeven vanuit de multinationals.

Hoe blijf je zorgen voor verbinding?

De maatregel geldt: als het kan werk je thuis. Maar hoe hou je je medewerkers connected die niet aanwezig zijn op kantoor? Changeleaders zijn verschillende initiatieven gestart in het kader: hoe blijf je zorgen voor verbinding?

De multinationals zoeken deze verbinding vooral op teamniveau. Zo vertelt een changelead dat teams nooit zoveel verbinding hebben ervaren als afgelopen tijd! Dit zou komen doordat de frequentie van dagstarts & dagafsluitingen zijn toegenomen. Een organisatie vermeldt dat zij kleinere whatsapp groepen heeft opgezet, waarin foto’s worden gedeeld van een week thuis werken met leuke tips en tricks, vele moeten namelijk ook nog kinderen bezighouden. Medewerkers komen ook zelf met initiatieven zoals: pubquiz, challanges via Yammer en virtual drinks.

Voor verbinding met het hele bedrijf hebben de organisaties veelal een uitgebreid programma opgezet. Hier een greep uit verschillende programma’s.

Online meeting: Meetings vinden nu online plaats. Dit zorgt voor een hele andere dynamiek. Maar zijn juist in deze periode misschien nog wel belangrijker dan ooit en wordt hier momenteel ook veel tijd voor genomen. We zien dat er standaard momenten worden ingepland, op team niveau, maar ook op managementniveau of all-staff meetings. Dit zorgt voor een hoge betrokkenheid.

Filmpjes met messages/stand van zaken van senior leadership: Binnen enkele organisaties is het senior management ook dagelijks aan het filmen geslagen. Vooral boodschappen die breder gedeeld moeten worden schikken hier heel erg goed voor om via dit medium digitaal te verspreiden.

Webinars: Adviseren via webinars wordt veel gebruikt. Voor bijvoorbeeld leidinggevenden hoe ze effectief leiding kunnen geven op afstand. Omdat de isolatie niet alleen effect heeft op je werk, maar ook mentaal veel met je doet, bevatten programma’s ook webinars over dit onderwerp, gegeven door een bedrijfspsycholoog.

Coaches (extern): We zien dat organisaties vaak hulp inroepen van externe coaching. Werk en privé lopen nu erg door elkaar, externe coaching en mindfulness kan hierbij helpen. Ook worden er tips gedeeld door verschillende coaches om effectief thuis te werken.

Creativiteit: Ons creatieve brein wordt enorm aan het werk gezet! We zien organisaties met creatieve oplossingen komen. Neem bijvoorbeeld ‘bring your kids to work’ waarin kinderen van medewerkers aan elkaar worden voorgesteld! En werken samen aan tekeningen via Microsoft Whiteboard! Of er worden virtuele lunchmeetings gehouden, koffiepauzes, pubquizen, noem maar op!

Up to date: Tot slot is het belangrijk om de medewerkers op tijd te informeren, daarom houden de organisatie hun medewerkers zeker om de dag up to date middels een speciale nieuwsbrief.

Dit is een greep uit de verschillende programma’s vanuit de multinationals. Zo zie je dat er erg veel behoefte is aan verbinding. We zijn erg benieuwd naar jouw initiatieven, hoe ziet jouw programma eruit?

Meer weten?

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit artikel of onderwerp? Neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search en consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 bedrijven en de zorgsector in Nederland en België in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

CMP 2 – Ben je een Change Leider of Change Begeleider?

Tegen welke verander vraagstukken loop jij aan? En ben je een Change Leider of Change Begeleider?

Na geslaagde eerste sessies van het Change Management Platform NL keken we erg uit naar de vervolg sessie. Samen met de Change Leads van de meeste Nederlandse Multinationals, zoals ASML, Heineken, Cargill en FrieslandCampina hadden we weer een mooie sessie waarin elkaars challenges gedeeld werden. Super waardevol en leerzaam om dit met peers te doen! En gaaf om dit mogelijk te maken en te faciliteren vanuit Spring Today! Het is een club gepassioneerde mensen die hun organisatie echt verder willen helpen naar een next level.

Vooral de ‘Hoe’ vragen waren de vorige keren naar voren gekomen als belangrijkste uitdagingen. Daarom hadden we dit keer Anne Kloosterboer uitgenodigd om ons mee te nemen in het framework dat zij beschrijft in haar boek ‘De Notenkraker, 40 herkenbare veranderdillema’s’ (dat in Q2 2020 voorjaar verschijnt). Het was een inspirerende sessie met veel herkenbare dilemma’s en vele nieuwe inzichten!

Om jullie mee te nemen in de veranderdilemma’s die de multinationals ervaren, bijgaand een kort verslag van de resultaten uit deze sessie!

Organisatie-verandervraagstukken

Wat je ziet is dat belangrijke veranderingen plaatsvinden op de kruispunten in de levenscyclus van een organisatie. We spreken dan over organisaties in de startfase, groeifase, volwassenheidsfase en de beëindigingsfase. De multinationals die meededen aan de sessie zitten allen in de volwassenheidsfase. De belangrijkste verandervraagstukken die momenteel spelen bij deze organisaties zijn in volgorde van belangrijkheid:

 • Cultuurverandering
 • Bouwen van nieuwe capabilities/verandervermogen
 • Wijziging van koers/strategie
 • Wijziging van operating model/organisatiestructuur
 • Introductie nieuwe processen/systemen/manieren van werken

Aan de hand van deze categorieën gingen de Change Leads met elkaar in gesprek en werden de dillema’s besproken waartegen aan wordt gelopen. Het is interessant om te zien hoeveel herkenbaarheid er over en weer is tussen de organisaties.

Jouw rol

Een ander interessant perspectief om te onderzoeken is: Welke rol neem je aan in het veranderproces? Anne Kloosterboer beschrijft hiervoor in haar boek twee rollen die je kan aannemen en beide rollen zijn heel erg belangrijk om in het veranderproces belegd te hebben; de Change Leider en de Change Begeleider. De Change Leider leidt veranderingen met hoofd en hart via inspiratie, gesprek en besluitvorming. De Change Begeleider orkestreert de veranderreis door zowel proces als inhoud te begeleiden. Wat opviel is dat de meeste aanwezigen zichzelf plaatsten in de rol van Change Begeleider, wat ook een hele logische is vanuit hun positie en opdracht. Maar dat ze ook af en toe de rol van Change Leider oppakten. De valkuil is dat je als procesbegeleider op de stoel van Change leider gaat zitten en vica versa. Dit gebeurt als één van de twee rollen niet goed wordt opgepakt door de aangewezen personen hiervoor. Hiermee doet dat afbreuk aan de impact die je genereert en het uiteindelijke succes van de verandering. Dus het is heel belangrijk om beide rollen goed te beleggen en je regelmatig af te vragen of de aangewezen personen hun rol goed invulling geven. Zeker als naamgeving van de functietitel soms voor verwarring zorgt; “jij bent toch de change lead, dan kan ik het change leiderschap toch aan jou delegeren”?

 

Samen aan de slag gaan met verschillende organisatievraagstukken en alle challenges die daarbij horen. De Change Leads gingen weer naar huis met nieuwe inzichten en plannen. Dat SPRING TODAY hieraan kan bijdragen is erg bijzonder en ook enorm belangrijk. We kijken uit naar de volgende sessie!

Meer weten?

Ben jij klaar voor verandering in jouw organisatie? Wil je meer weten over De Notenkraker, of heb je vragen of dit onderwerp. Neem contact met ons op via info@springtoday.nl

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search en consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 bedrijven en de zorgsector in Nederland en België in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

Hoe maak ik een organisatie klaar voor verandering?

De vraag die centraal stond tijdens de tweede bijeenkomst van Het Change Management Platform NL. Een geslaagde sessie in samenwerking met Anne Kloosterboer. Anne Kloosterboer is de auteur van het boek De Notenkraker (verschijnt Q2 2020), waarin zij een oplossing schetst voor 40 herkenbare veranderdilemma’s. Anne is een ervaren Changemanager, heeft ervaring bij organisaties als FrieslandCampina en is columnist geweest in het FD. Bijgaand een selectie van 3 veranderdillema’s die zij beetpakt in haar boek. Herken jij ze?

1. Dieper geloof bouwen

Je dacht dat iedereen over de streep was, maar nu loop je toch weer tegen scepsis over de noodzaak aan. Wat nu? De vraag die dan oppopt is: wat helpt om dieper geloof te bouwen? Hoe krachtig je denkt dat je verhaal ook is, zo zal dit niet overkomen op elk individu. Is het wel echt nodig? Kan het niet even wachten? Dit soort vragen blijf je horen.

Er is niemand die meer precisie en geloofwaardigheid achter je veranderboodschap kan zetten, dan de klant. Dit kunnen externe maar ook interne klanten zijn. Zeker in grotere organisaties, zie je dat de ongezouten, ongefilterde klantfeedback niet voor iedereen te horen is. Maak deze hoorbaar en voelbaar. Zo bouw je dieper geloof.

2. Het moet nu gebeuren

Wat kan je doen om duidelijk te maken dat langer wachten en uitstel écht geen optie is? Een acute vraag in de huidige tijd waar men continue gevoed wordt met prikkels. Zeker wanneer er gewenning is opgetreden. Actie aanzetten in het hier en nu is dan lastig. Hoe dring je door?

Om de aandacht te verkrijgen en vast te houden, voor iets waar men al aan gewend is, is vaak een symbolische krachtige interventie nodig die mensen raakt. Een voorbeeld: stel management teams bloot aan een ervaring die direct de vinger op de zere plek legt, zoals de confrontatie met 300 product-marktcombinaties die de organisatie aanbiedt, waar de markt slechts vraagt om 10 varianten. Zorg dat je kiest wanneer je deze interventie inzet, dit kan niet te vaak, omdat je anders het vertrouwen van de organisatie verliest en het verwordt tot een management truc.

3. Mensen zitten vast in hun overtuigingen

Hoe verander je hardnekkige overtuigingen? Het veranderen van ingesleten overtuigen is vaak het meest ingewikkeld. Iedere organisatie kent unieke ongeschreven regels en overtuigingen. Bijvoorbeeld: ‘hier ben je een held als je met daadkracht brandjes blust’ of ‘sales is de baas.’ Overtuigingen die zijn opgebouwd over de jaren heen en continue worden bevestigd, zijn hardnekkig om te wijzigen. Hoe breek je hier doorheen?

Hoe moeilijk het ook is om hier doorheen te breken, des te belangrijker dit vaak is. Deze ongeschreven regels zijn de doodsoorzaak van vele veranderinitiatieven. Ga op onderzoek uit naar welke ongeschreven regels en overtuigingen er daadwerkelijk gelden. Daarna kan je deze transparant en bespreekbaar maken en er een gerichte set aan interventies op los laten. De ijsberg tool helpt om de onderliggende redenen voor specifiek gedrag van een individu, team of organisatie boven tafel te krijgen.

Meer weten?

Ben jij klaar voor verandering in jouw organisatie? Wil je meer weten over De Notenkraker, of heb je vragen of dit onderwerp. Neem contact met ons op via info@springtoday.nl

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search en consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 bedrijven en de zorgsector in Nederland en België in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

Het belang van Sociale Innovatie

Herken je dit? Na een tijd van bezuinigingen, afslanken en inkrimpen, ontwikkelen organisaties zich nu weer in rap tempo. Om relevant te blijven voor de omgeving, moet je vernieuwen. Daarom investeren organisaties volop in digitalisering en andere technologische innovaties. Maar om bij te blijven of juist voorop te lopen is meer nodig. Innovatie zit ‘m ook in de cultuur van een organisatie en de manier van samenwerken. Wil je echt vernieuwen? Dan heb je Sociale Innovatie nodig.

Omarm verandering

De complexiteit en snelheid van veranderingen neemt toe. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn in volle gang. De technologische veranderingen alleen, hoe belangrijk ook, leveren niet altijd de voordelen op die men verwacht. Het zijn juist de mensen, die innovatie toevoegen en kunnen stimuleren. De kunst van organisaties is nu om dit goed te regisseren en samen te vernieuwen. Alleen dan pluk je de vruchten van Sociale Innovatie.

Om in beweging te komen zijn andere vaardigheden, competenties, aansturing en tools nodig dan we gewend zijn. Dat klopt! Maar je kunt er niet onderuit. Er is straks een omgeving nodig waar alle kracht van de organisatie aangesproken wordt. Mens en techniek. Kennis, kwaliteiten en positieve energie komen sneller en slimmer bij elkaar om in te spelen op de behoefte in de markt. De sleutel om dit te realiseren is Sociale Innovatie. Op een slimme en efficiënte manier werken aan verandering. Verandering omarmen en samen vernieuwen.

Het SPRING TODAY Sociale Innovatie Model

Maar wat heb je dan nodig om mensen in beweging te krijgen en te houden? Wil je voorop lopen? Dan moet je flexibel zijn. De hele organisatie betrekken en nieuwe vormen van samenwerking stimuleren.

SPRING TODAY hanteert het Sociale Innovatie model met 4 dimensies waarin Purpose de drijvende motor is. Niet los van elkaar te zien. Van aardbol tot individu: met dezelfde gedachte en een andere uitvoering:

 • Purpose – Zinvol bezig zijn. Iets bijdragen. Welk hoger doel streef je na? Welke bijdrage levert de organisatie aan de maatschappij of aan de wereld?
 • Maatschappij: organisaties & omgeving – Vraagstukken worden complexer en gaan over de muren heen van organisaties en instanties. Grenzen vervagen. Steeds meer hybride en open-systemen. Buiten komt naar binnen. Samenwerking wordt co-creatie met de omgeving en stakeholders.
 • Interne organisatie – De toekomst vraagt om een nieuwe structuur. Platte organisaties, bottom-up. Waar ruimte is voor inbreng en betrokkenheid van alle belanghebbenden. Persoonlijk leiderschap wordt verwacht van medewerkers.
 • Teamniveau – Samenwerking, co-creatie en het delen van kennis staat voorop. Medewerkers in hun kracht zetten, loslaten en vertrouwen. Minder belangrijk is het op welke tijd en plaats mensen aanwezig zijn, zolang je met elkaar de juiste dingen doet! Bij echt teamwork is het resultaat groter dan wat de som van de individuen kunnen leveren.
 • Individuele medewerker – Persoonlijk leiderschap, samenwerking, ondernemerschap, flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en verantwoordelijkheid nemen. Sociale Innovatie vraagt om andere competenties en attitude van medewerkers.

Stap uit je comfortzone

Sociale Innovatie vraagt dus om andere elementen dan nu in traditionele organisaties worden ingezet. Dit betekent uit je comfortzone stappen. Sociale Innovatie stimuleren? Dat is kaders loslaten. Het draait om ondernemerschap, samenwerking, reflectie en lerend vermogen. Risico’s durven nemen, kwetsbaar en kritisch zijn, nieuwsgierigheid en openstaan voor andere ideeën. Wendbaarheid en verantwoordelijkheid nemen. Een stimulerende omgeving en faciliterend leiderschap zijn hierbij een voorwaarde. Dat is nogal wat. Ben jij al klaar om samen te vernieuwen?

Meer weten?

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit artikel of onderwerp? Neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY:

SPRING TODAY is een interim, search en consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 bedrijven en de zorgsector in Nederland en België in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

De paradox van de maakbare organisatie

Een prachtige titel. Wat bedoelen we hiermee? Organisatieveranderingen komen vaak niet goed van de grond of ze bereiken niet de gewenste doelen. We willen complexe veranderingen graag managen. Maar kan dit ook echt?

Lineaire aanpak 

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven de begin fase van projecten – waar de mate van complexiteit en chaos hoog zijn – zo kort mogelijk maken. Onzekerheden weg-managen. Risico’s mitigeren. Snel sturend richting implementatie. Komt de doelgroep al een keer aan het woord, dan is dit vaak éénmalig; veel te weinig! Deze projectmatige aanpak leidt vaak tot een verkeerde problem-solution-fit. Met als gevolg dat het resultaat uiteindelijk niet door de gebruiker wordt geadopteerd.

Complexiteit omhelzen

Het is juist deze eerste fase – de door Steve Blank omschreven ‘Search fase’ – die vitaal is voor het succes van een project. Een fase waarin je juist  complexiteit moet gaan opzoeken in plaats van onderzekerheden wegmanagen. Waarin je een ambitie zet die richting geeft. Je de doelgroep betrekt in het proces. De perspectieven van alle stakeholders wilt weten. Tools in zet om (latente) behoeften in kaart te brengen met bijvoorbeeld context mapping of photo diaries. Gemaakte aannames gaat testen. Samen oplossingen gaat co-creëren. En met het resultaat binnen de doelgroep gaat experimenteren. Zo maak je verschillende iteraties totdat de juiste market-fit, of organizational-fit gevonden is. Hoe meer de doelgroep wordt betrokken in het proces, hoe groter de kans is dat de doelgroep het resultaat gaat gebruiken.

Dit is hoe een ontwerpproces in zijn werk gaat en hoe een itteratief proces in zijn werk gaat en zich onderscheidt van een projectmatige aanpak. Een doel of een ambitie zetten aan het begin van een project is richtinggevend. Niet om op afgerekend te worden, maar om richting te hebben. En als je durft om een doel ‘bold’ genoeg te maken, brengt dat al beweging op zich.

De eerste ideeën zijn vaak de meest rechte lijn naar dit doel toe. Pas als we deze lijn loslaten, als we verder gaan dan de rationele realiteit, als we met elkaar de visies op tafel leggen en open staan voor wat zou kunnen, dan ontstaat er creatie met gezamenlijke oplossingen.

Hierin kom je aspecten tegen die je van te voren niet had kunnen bedenken. Kaders worden gaande weg het proces gevormd. Bijvoorbeeld door wensen vanuit de stakeholders, regels vanuit wetgeving of behoeften vanuit gebruikers.

En, in hoeverre is een organisatie dan nog maakbaar?

Meer weten?

Lees hier het vervolg op deze blog. Wil je met ons van gedachten wissen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search en consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 bedrijven en de zorgsector in Nederland en België in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

De innovatie-worsteling

Waarom innoveren lastig is voor veel organisaties

Veel organisaties zien de noodzaak om te innoveren. Nieuwe partijen betreden de markt, vragen van klanten veranderen, de samenleving verandert en nieuwe technologie biedt nieuwe kansen. Wie die niet pakt en voldoende mee-verandert zal ongetwijfeld de strijd om de klant gaan verliezen. Innovatie is dus noodzakelijk, maar in de praktijk blijkt dat een lastige opgave. Waarom is dat zo? Lees meer

Deel 2: Design Thinking, de heilige graal of is er meer nodig?

In onze vorige blog Design Thinking, wat vraagt dat van jou, sprak Michiel Prins over dat Design Thinking vooral succesvol kan worden ingezet als je je bewust bent van jouw eigen overtuigingen.

De belofte van Design Thinking is dat je met de inzet van Design Thinking complexe uitdagingen kunt oplossen. Ze richten zich altijd op de eindgebruiker, de klant en het gaat uit van het maken van veel iteraties door onderzoeken en experimenten.

Veel nieuwe inzichten en vooral heel veel energie!

Design Thinking is bedacht door mensen die vooral werken vanuit hun rechterhersenhelft: design, industrieel ontwerp, intuïtief. In het bedrijfsleven, waar Design Thinking inmiddels behoorlijk populair is, vinden we veel mensen en organisatiestructuren die vanuit de linkerhersenhelft opereren: proces, logisch en rationeel.

In Design Thinking sessies wordt ook de rechterhersenhelft aan het werk gezet en dit levert vooral tijdens de sessies veel nieuwe inzichten op en niet te vergeten: heel veel energie! De zaadjes zijn gepland van een ‘andere, een nieuwe mindset’ en de oplossingen zijn bedacht.

Nu kan het proces van implementeren beginnen. Of toch niet?

Design Thinking als mindset

De implementatie wordt gestart? Aha, we zijn weer terug bij het lineaire, linkerhersenhelft denken. Niets mis mee, maar precies dát is niet de bedoeling als je met Design Thinking aan de slag gaat. We gaan niet meer van A naar B, maar zijn al in de sessies gestart met een iteratief proces.

Je hebt het misschien al eerder gehoord: Design Thinking is een mindset en daarmee raken we precies de kern van het wel of niet succesvol opvolgen van dat wat in de sessies is aangewakkerd.

Design Thinking de start van een ‘cultuurverandering’?

Eenmaal terug in de organisatie, waar het (samen)werken niet anders gaat dan voor een Design Thinking sessie, zien we dat de energie van deze sessies snel overgaat tot de orde van de dag. En wordt op een lineaire manier de implementatie van de bedachte ideeën gestart. Dat is jammer, want Design Thinking bedenkt niet alleen oplossingen voor complexe uitdagingen, het zet direct een andere manier van kijken én samenwerken in gang.

Een klant van mij gaf onlangs een de feedback: “Ik had niet verwacht dat als je de medewerkers betrekt bij je uitdagingen er zoveel oplossingsmogelijkheden konden worden bedacht, wauw!”

De inzet van Design Thinking kan namelijk veel meer opleveren dan alleen oplossingen voor complexe uitdagingen:

 • Mensen voelen zich veel meer betrokken, medewerker tevredenheid
 • Mensen kunnen een bijdrage leveren vanuit hun eigen talenten
 • De organisatie wordt wendbaarder
 • Mensen leren kijken door diverse brillen, waardoor er meer verbinding en begrip ontstaat

Design Thinking is wat mij betreft de start van een cultuurverandering, een andere manier van kijken én samenwerken: een andere mindset, waarbij dat wat is aangewakkerd in de sessies vooral verder tot bloei mag komen eenmaal terug in de organisatie.

Meer weten? 

Solita Bruning houdt zich bezig met vraagstukken over sociale innovatie, verandering, HRM en cultuur. Ze schreef deze blog in samenwerking met SPRING TODAY. Wil je met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search en consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 bedrijven en de zorgsector in Nederland en België in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

Wil jij jouw creativiteit prikkelen? Vraag hier dan ons SPRING Out-of-the-box Doeboek aan. In dit boek vind je werkvormen en formats die je uitdagen en stimuleren om samen tot betere ideeën te komen! En daarnaast inspireren we je graag met tips, waardevolle artikelen en nieuws over onze events.

Wat is het belang van purpose

Tegenwoordig kom je het overal tegen. Heb jij het nog niet? Nou, dan loop je behoorlijk achter. Is het nu poeha, de nieuwste management hype of voegt het echt iets toe?

Ik ben zelf eigenlijk al jaren op zoek naar zingeving. Waarom doe ik de dingen die ik doe? En waarom krijg ik van sommige dingen juiste energie en van sommige niet? Wat verkoop ik eigenlijk? In het vak van advies wel handig om te weten. Laatst kwam ik iemand tegen die “levens- en werkgeluk toevoegt”. Met enige jaloezie constateerde ik dat ik dat wel zelf had willen bedenken.

Wat is purpose eigenlijk?

Het gaat om het verlangen iets te realiseren. Sommige mensen kennen dat gevoel wel: je gaat zo op in je activiteit, dat je de tijd om je heen vergeet. Het loopt lekker, het lijkt wel of heel je lichaam en geest, al je zintuigen gefocust zijn op wat je doet. Je lijkt alles te kunnen – of in elk geval voor zover dat nodig is voor de taak die je onder handen hebt. Het voelt zelfs jammer als het vijf uur is en je naar huis mag, hoe prettig het vooruitzicht van je gezin om je heen en een avond lekker ontspannen ook kan zijn. Je was aan het schitteren in de activiteit, aan het vonken. En dat is precies wat het brein doet: vonken bij de intrinsieke motivatie.

In de praktijk blijkt dit vonken maar weinig voor te komen. Waarom is maar 18% bekend met de organisatiedoelstellingen van hun werk, gelooft slechts 12% erin en weet een luttele 9% wat dat allemaal voor hem of haar betekent? Waar is de vonk in het werken gebleven?

Laten we eerst de vraag omdraaien en kijken welke factoren dat vonken bevorderen. Dan blijkt dat 80% bepaald wordt door slaap, voeding en beweging. Dat is weinig verrassend en staat relatief los van de werksituatie. Maar nu komt het: 20% komt van voel- en denkkracht. 20%, dat is nogal wat. En voel- en denkkracht hangen wel degelijk samen met hoe je werk eruitziet (Energyboost, H. van der loo, 2013).

Wat je niet ziet, is er niet     

Je kijkt met je ogen, maar je ziet met je hersenen. Lang niet alles wat je ogen oppikken wordt doorgegeven aan je hersenen. Je hersenen hebben moeite om zoveel lijnen te combineren tot een beeld.

Zo vinden onze hersenen, in hun functie die we ‘geheugen’ noemen, het ook moeilijk om informatie op te diepen over wat we leuk vinden, maar met name over wat we willen, als we daar niet bewust bij stilstaan. Als we er geen aandacht aan geven, zien we het ook niet – en dáárom zijn voel- en denkkracht zo belangrijk voor de energie en de inspiratie die ons helpt dingen te doen.

Hoe zetten we onze voel- en denkkracht in om erachter te komen wat we willen?

Verschillende factoren beïnvloeden je keuzegedrag. Onderzoek toont aan dat het deel van de hersenen waar emoties worden verwerkt, de amygdala, om evolutionaire redenen ook wel reptielenbrein genoemd, van grote invloed is op het maken van keuzes. Je frontale kwab moet daarbij de amygdala van rationeel tegenwicht voorzien.

Bij ieder mens is het verschillend hoe die wisselwerking uitpakt. Dat hangt bijvoorbeeld af van ervaringen uit het verleden en de manier waarop iemand als gevolg daarvan zijn denk- en voelkracht inzet. Wanneer iemand gewend is om zijn gevoelens te negeren en in plaats daarvan uitsluitend zijn denkkracht in te zetten, kunnen die onderdrukte gevoelens zich gaan uiten in lichamelijke klachten. Het lichaam moet immers toch een manier vinden om iets met die emoties te doen.

Wanneer iemand daarentegen juist geleerd heeft zijn aandacht naar zijn gevoelens te sturen, kan het zijn dat hij/zij (te) impulsief vanuit zijn emotie handelt. Kortom, de manier waarop iemand zijn denk- en voelkracht inzet hangt af van de manier waarop die persoon bewust dan wel onbewust met zijn aandacht omgaat.

Keuzes maken

Ooit heb je leren fietsen. Was wat je toen deed een bewuste keuze. Of ben je het gewoon gaan doen? Is het je uitgelegd of ben je er gaandeweg achter gekomen wat wel en wat niet goed werkte? Voor een groot deel dat laatste, denk ik. Zo gaat het ook met het kiezen van je aandacht: dat noemen we impliciet leren. Hoe meer we rationeel gaan uitleggen bij automatische vaardigheden, hoe minder we onze aandacht echt kunnen focussen. Maar laat de emoties ook niet de overhand krijgen: hoe minder we ons daardoor laten leiden, hoe meer controle we uiteindelijk krijgen over wat we doen, en dat geeft ons ook weer zelfvertrouwen. Geef ruimte aan je intuïtie, zorg ervoor dat je in het nu blijft, dan maak je ook meer keuzes die bij je passen.

Keuzes maken doen we vanuit ratio en de emotie zoals we in het voorgaande hebben laten zien. Maar hoe gaat dat dan met zingeving? Kies je dat ook? Voor sommigen zal dat zo zijn. Voor anderen komt zingeving voort uit je diepste innerlijke wens, het verlangen, waarom je hier op aarde bent. Dat is de kern van zingeving: de zin, de betekenis die je geeft aan dit leven. Je hebt wel de keuze of je dit verlangen aandacht geeft en activeert of niet.

Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar het is in de praktijk van het dagelijks leven niets anders dan het lampje dat gaat branden waar hart en hoofd samenkomen bij datgene wat je al elke dag doet. Soms zijn bepaalde activiteiten zo vanzelfsprekend dat in zo’n moment hart en hoofd met elkaar versmelten, zonder dat je het direct zo zou benoemen. Op zulke momenten ben je het meest productief, creatief en effectief.

En mijn purpose? Lang geleden toen ik voor mezelf begon, had ik met mijn zakenparten de slogan “werken aan een prettig werkklimaat”. Dat raakt nog steeds. Heerlijk om te weten. Het focust je activiteiten. Meer compassie brengen in organisaties, juist voor wat er niet mag zijn, omdat dan alles zo veel gemakkelijker gaat. Ik zie zo veel organisaties en teams die zo onhandig omgaan met elkaar onder spanning. Daar stop ik graag wat meer liefde in. Zie dat meer eens te verkopen… Gelukkig past dit perfect bij Sociale Innovatie.

Meer weten?

Maybritt Larsen, HR Manager, schreef deze blog in samenwerking met SPRING TODAY. Wil je met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search en consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 bedrijven en de zorgsector in Nederland en België in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

Vraag hier ons nieuwe SPRING TODAY Veranderboekje aan! Een verhaal over een punt en veranderen met impact…… Nieuwsgierig? Stap in en ga mee! En daarnaast inspireren we je graag met tips, waardevolle artikelen en nieuws over onze events.