Talent Management & Development

Op 2 november 2018 heeft het SPRING TODAY Event ‘Talent Management & Development, de sleutel voor waarde creatie in een snel veranderende wereld’ plaatsgevonden. Een waanzinnige dag met een enorme vibe en mooie resultaten!

Deelnemers

Wat hebben we gedaan?

Tijdens het SPRING TODAY Event hebben we verschillende organisaties samengebracht. Organisaties die Talent Management & Development hoog in het vaandel hebben staan en dit thema ook als een uitdaging zien. Organisaties die verder willen kijken en die willen leren van elkaar. Samen op verkenning naar een juiste invulling en mooie doorbraken!

Hoe hebben we dat gedaan?

We creëerden een groot Social Innovation Lab waar kennisdeling, elkaar inspireren en van elkaar leren de belangrijke pijlers waren. Met collega’s aan de slag rondom je eigen organisatie challenges, maar ook kruisbestuiving opzoeken tussen de verschillende organisaties! Hoe gaan zij met de uitdagingen om? Hoe hebben anderen de organisatie mee gekregen?

We deden dat met elkaar aan de hand van innovatieve tools en werkvormen. We zijn in de huid gekropen van stakeholders, we zijn creatief geweest, hebben samengewerkt, deelden informatie, pitchten, traden uit onze comfortzone en bovenal hebben we veel lol en inspiratie gehad. Dit vroeg lef, positiviteit en de bereidheid om te experimenteren. Uitwisseling van het ‘hoe’, het leren en aanscherpen naar de organisatie stond hierin centraal. Dat is sociale innovatie!